Voedsel en Waren Autoriteit Voedsel en Waren Autoriteit
De Voedsel en Waren Autoriteit (VWA) onderzoekt en bewaakt de veiligheid van voedsel en waren in de gehele keten. De VWA heeft twee werkmaatschappijen: Keuringsdienst van Waren (KvW) en Rijksdienst voor de keuring van Vee en Vlees (RVV).
 
De Lezenne Coulander waarnemend directeur VWA/KvW
[Jan 26 2004]
Met ingang van 1 maart 2004 is ir. P.A. (Pieter) de Lezenne Coulander waarnemend algemeen directeur van het onderdeel Keuringsdienst van Waren van de Voedsel en Waren Autoriteit.
Hij vervult deze functie tot 1 januari 2006. Hij volgt dr. ir. M.W.J. Wolfs op, die eveneens vanaf 1 maart is aangesteld als plv. Inspecteur Generaal van de Inspectie Verkeer en Waterstaat.
 
Momenteel is De Lezenne Coulander directeur regio Noord van de VWA / KvW.
De Lezenne Coulander (50) is geboren en getogen Rotterdammer. Hij studeerde analytische scheikunde in Delft. Na zijn studie was hij werkzaam bij Chevron in Pernis, onder meer als hoofd van de chemische laboratoria. Sinds 1983 heeft hij in verschillende functies bij de Keuringsdienst van Waren gewerkt. Eerst in Den Haag, later in Leeuwarden en vanaf 1998 als directeur van de regio Noord in Groningen.
 
De Voedsel en Waren Autoriteit bestaat uit twee werkmaatschappijen, te weten de Keuringsdienst van Waren en de Rijksdienst voor de Keuring van Vee en Vlees. De VWA kent daarnaast een centrale organisatie, waarbinnen taken op het gebied van risicobeoordeling, communicatie en strategie worden uitgevoerd. In de periode tot 1 januari 2006 zullen de verschillende organisatieonderdelen van de VWA worden gefuseerd in de vorm van een agentschap bij het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.