Master of Laws diploma
C.G. ('Cor') de Lezenne Coulander, 18 mei 1918 - 15 september 2007

Switch to English-language page
Home
Nieuws

Het oudste lid van de familie, Cornelis Gerardus ('Cor') de Lezenne Coulander is in de vroege uren van zaterdag 15 september 2007 op 89 jarige leeftijd overleden.

Bets en Cor de Lezenne Coulander Cor werd geboren op 18 mei 1918 in de binnenstad van het oude Rotterdam. Hij werd opgeleid tot automonteur, maar kwam in dit beroep niet aan de slag vanwege de toenmalige slechte economische situatie. Daarna werd hij omgeschoold tot machinebankwerker.

Kort voor de tweede wereldoorlog leerde hij E.M. ('Bets') Steenblok kennen. Zij trouwden op 20 december 1944, midden in de hongerwinter, en betrokken een woning in Hillegersberg. Het paar werd gezegend met vijf kinderen. Nadat alle kinderen het ouderlijk huis hadden vcerlaten, werd in 2000 besloten te verhuizen naar een nieuw appartement in Roosendaal.

Tot op hoge leeftijd bleef Cor zeer vitaal. Vanaf het begin van 2007 begon het duidelijk wat moeilijker te gaan. Aan het eind van de eerste week van september ging zijn gezondheid toch nog vrij plotseling sterk achteruit. En een goede week later kwam het einde.

de kist met Cor de Lezenne Coulander Cor laat een echtgenote, vijf kinderen en zes kleinkinderen achter. De komst van het eerste achterkleinkind heeft hij tot zijn grote spijt net niet meer mogen meemaken.

De begrafenis vond onder grote belangstelling plaats op woensdagmiddag 19 september 2007, op de begraafplaats Zegestede te Roosendaal.


Google
www delezennecoulander.nl

$Revision: 1.3 $ $Date: 2007-10-04 20:54:08+02 $

Valid HTML 4.01! Use Any Browser!