Master of Laws diploma
Mr. Lucien de Lezenne Coulander

Switch to English-language page
Home
Nieuws

Lucien tijdens zijn voordracht
Lucien de Lezenne Coulander heeft op 28 augustus 2013 zijn universitaire opleiding afgerond aan de Radboud Universiteit Nijmegen door het behalen van de masterbul (Master of Laws) Notarieel Recht. Onder het kritisch oog van de examencommissie en in het bijzijn van familie en vrienden heeft hij zijn scriptie openbaar verdedigd.

Met de titel "Een econoom in de crisis?" heeft hij aandacht geschonken aan de verkrijging van de economische eigendom (een "econoom" in notarieel jargon) in de overdrachtsbelasting in het verre en recente verleden en het heden. Deze specifieke variant van eigendom, waarbij men geen juridisch eigenaar werd maar verder alles verkregen werd, was met name tot medio jaren '90 zeer aantrekkelijk voor de verkrijger, doordat dit geen verkrijging was voor de wet en derhalve niet belast was met overdrachtsbelasting. Sinds het belastbaar maken van deze verkrijgingen heeft de wetgever meerdere opeenvolgende wetswijzigingen doorgevoerd.

"Het is niet van een leien dakje gegaan en als Lucien iets heeft laten zien dan is het wel dat hij een doorzetter is en niet van opgeven weet als het tegenzit," aldus zijn oom Kees.

Met de afronding van zijn studie heeft Lucien een studententijd afgesloten waarin werd gestart met de studie Planologie gecombineeerd met de studie Bedrijfswetenschappen. Deze studies boden helaas niet hetgeen hij op voorhand had verwacht, zodat hij de overstap maakte naar een praktiserende opleiding: Rechten. Na het algemene en brede eerste jaar van de rechtenstudie koos hij de richting van het notariële pad. Gedurende deze tijd is hij ook naast zijn studie actief is geweest.

De overstap van planologie naar rechten betekent niet dat zijn planologische interesses zijn verdwenen. Integendeel, Lucien heeft voornoemde interesse voortgezet in het hobbymatig verzamelen en bestuderen van allerhande oude kaarten en atlassen.

Lucien voor de aula omringd door familie
Lucien omringd door ooms voor de Aula van de Universiteit.


Google
www delezennecoulander.nl

$Revision: 1.3 $ $Date: 2013-09-16 19:26:58+02 $

Valid HTML 4.01! Use Any Browser!