Master of Laws diploma
Vincent de Lezenne Coulander, MSc

Switch to English-language page
Home
Nieuws

Vincent met zijn bul Vincent de Lezenne Coulander heeft op 31 augustus 2009 zijn masteropleiding Economische Geografie voltooid bij de Faculteit Ruimtelijke Wetenschappen van de Rijksuniversiteit Groningen. De uitreiking van het diploma vond plaats op vrijdag 9 oktober in het Academiegebouw in de binnenstad van Groningen, onder het toeziend oog van de examencommissie en de naaste familieleden.

Voor de afsluitende opdracht heeft Vincent een half jaar lang onderzoek gedaan naar clusters. Met clusters worden hier bedoeld bedrijven, onderzoeksinstituten en onderwijsinstellingen die in elkaars omgeving gevestigd zijn. Door de nabijheid zouden de bedrijven meer lokale vraag en voordelen hebben, wat hopelijk meer innovaties oplevert. Vincent heeft in zes Europese regio's het beleid onderzocht dat de overheden voeren om deze clusters te faciliteren en te stimuleren.

"Een scriptie op het snijvlak van wetenschappelijk onderzoek en beleidsmatige toepassing is altijd een uitdaging. Vincent heeft zich met succes een weg weten te vinden in het doolhof van clusterliteratuur, buitenlandse beleidsnota's en instanties. Goed gedaan," aldus zijn begeleider drs. A. Brouwer.

Deze master opleiding is een vervolg op de bachelor opleiding Sociale Geografie en Planologie die Vincent van 2003 tot 2007 aan dezelfde universiteit volgde.

"Die Vincent heeft warempel zijn oudere broer ingehaald. Dat is toch een hele prestatie," aldus grootmoeder de Lezenne Coulander. "Dat kan ik niet op me laten zitten," zegt Vincent's oudere broer Jeroen, "Nu moet ik mijn scriptie toch ook maar eens afronden!"

Na de buluitreiking genoot de familie van een feestelijke lunch in een restaurant. De avond werd afgesloten met een afstudeerborrel in Café de Wolthoorn.

Vincent gaat zich nu concentreren op zijn tweede masteropleiding, Vastgoedkunde, waaraan hij in 2008 is begonnen. Daarna wacht de uitdaging om een baan te vinden.

Vincent met famile voor het Academiegebouw Vincent met broers en trotse ouders voor het Academiegebouw.

Meer foto's vindt u in het album 'MSC voor Vincent de Lezenne Coulander' in de Foto Galerij.


Google
www delezennecoulander.nl

$Revision: 1.1 $ $Date: 2009-10-27 20:04:18+01 $

Valid HTML 4.01! Use Any Browser!