Master of Laws diploma
Geschiedenis van de naam

Switch to English-language page
Home
Nieuws
Zoeken

Foto Galerij
Webmail
Elly

De naam de Lezenne Coulander is samengesteld uit de twee delen de Lezenne en Coulander. De geschiedenis van beide namen gaat minstens twee eeuwen terug. In 1812 werden de twee namen verbonden door het te Rotterdam gesloten huwelijk tussen Pieter Coulander en Adriana de Lezenne.

Pieter Coulander was afkomstig uit Naarden en zijn voorouders zijn aldaar traceerbaar gedurende de gehele achttiende en een gedeelte van de zeventiende eeuw. De achternaam Coulander is waarschijnlijk afgeleid van het vroegere hertogdom Koerland, waarvan de naam nog voortleeft als de naam van een landstreek in de Oostzeestaat Letland.

Adriana de Lezenne woonde in Rotterdam en ook haar voorouders woonden daar gedurende de gehele achttiende eeuw. De achternaam de Lezenne is waarschijnlijk afgeleid van het plaatsje Lezennes in de agglomeratie van Rijssel (Lille) in Noord Frankrijk. Mogelijk gaat de naam terug tot het eind van de zestiende eeuw toen de Franse Hugenoten in groten getale naar andere landen uitweken. Zekerheid hierover bestaat echter niet. De oudste bekende vermelding van de naam de Lezenne in Rotterdam gaat terug tot 5 maart 1677, toen een zoon werd gedoopt uit het huwelijk van Bernardus de Lezenne en Maria Pasmans.

Een van de zonen uit het huwelijk tussen Pieter Coulander en Adriana de Lezenne kreeg volgens de geboorte-acte de voornamen Cornelis de Lezenne. Diens zoon kreeg weer de voornaam Pieter en deze laatste is zichzelf Pieter de Lezenne Coulander gaan noemen. Hierbij werd de Lezenne Coulander als twee achternamen opgevat. hetgeen in de negentiende eeuw wel vaker voorkwam.

Koninklijk Besluit In de tweede wereldoorlog (1940-1945) werd de naam de Lezenne Coulander op bevel van de Duitse bezetters ingekort tot Coulander. Het duurde tot 1953 voordat dit bij Koninklijk Besluit werd teruggedraaid en de familie zich weer de Lezenne Coulander mocht noemen. Dit heeft geleid tot de ongewone situatie dat de generatie die in of vlak na de tweede wereldoorlog werd geboren, aanvankelijk de naam Coulander droeg, en halverwege de lagere school van achternaam veranderde.

De naam de Lezenne Coulander is in Rotterdam ontstaan en gedurende ongeveer anderhalve eeuw zijn de meeste nazaten deze stad ook trouw gebleven. In de laatste decennia hebben de familieleden zich echter geleidelijk over de rest van Nederland verspreid. Met als uiteindelijk resultaat dat Rotterdam nu geen enkele echte de Lezenne Coulander meer onder de inwoners telt.


Google
www delezennecoulander.nl

$Revision: 1.8 $ $Date: 2007-10-15 19:11:54+02 $

Valid HTML 4.01! Use Any Browser!