Master of Laws diploma
Familie de Lezenne Coulander

Switch to English-language page
Nieuws
Geschiedenis
Zoeken

Foto Galerij
Webmail
Elly

Welkom op de website van de familie de Lezenne Coulander. Dit is een van de zeldzaamste familienamen in Nederland. In het telefoonboek komen voor het hele land slechts dertien vermeldingen voor. Tot een aantal jaren geleden lag het zwaartepunt duidelijk in Rotterdam, maar tegenwoordig levert de provincie Noord Brabant de meeste vermeldingen op.

Heraldisch wapen van het plaatsje Lezennes De naam Lezenne heeft waarschijnlijk te maken met het plaatsje Lezennes in de agglomeratie van Rijssel (Lille), in Noord Frankrijk. Lezennes heeft iets meer dan 3000 inwoners en een zeer actieve website.

De naam Coulander heeft eveneens een aardrijkskundige achtergrond. Deze naam verwijst, evenals Courlander, naar het vroegere hertogdom Koerland, dat tegenwoordig nog de naam is van een landstreek in de Oostzeestaat Letland.

De twee namen zijn verbonden door het in 1812 te Rotterdam gesloten huwelijk van Pieter Coulander (afkomstig uit Naarden) met Adriana de Lezenne (afkomstig uit Rotterdam). Meer...

De nestor van de familie is de heer C.G. ('Cor') de Lezenne Coulander (1918), die geboren en getogen is in het oude centrum van voor-oorlogs Rotterdam. Na de oorlog heeft hij ruim een halve eeuw in het uiterste noorden van de stad (Hillegersberg) gewoond. In december 2000 heeft hij echter Rotterdam vaarwel gezegd, en is hij zomaar verhuisd naar Roosendaal. Bij een nieuw millennium hoort een nieuw begin, nietwaar? Boze tongen beweren dat het sindsdien met Rotterdam nooit meer goedgekomen is.


Google
www delezennecoulander.nl

$Revision: 1.11 $ $Date: 2007-10-15 19:16:50+02 $

Valid HTML 4.01! Use Any Browser!