Master of Laws diploma
1944      20 december      2004

switch to English language pages
Home
Nieuws
Geschiedenis

De heer en mevrouw de Lezenne Coulander hopen op 20 december het feit te herdenken dat zij zestig jaar geleden in het huwelijk zijn getreden.

portret bruidspaar De heer C.G. ('Cor') de Lezenne Coulander (1918, Rotterdam) en mevrouw E.M. ('Bets') Steenblok (1923, Nieuwdorp) leerden elkaar kennen vlak voor het uitbreken van de tweede wereldoorlog. Volgens de overlevering heeft een lekke fietsband hierin een belangrijke rol gespeeld.

Het huwelijk vond plaats op 20 december 1944 te Rotterdam in de donkerste dagen van de 'hongerwinter'. Aangezien er in die tijd vanwege de oorlogsomstandigheden geen vervoer beschikbaar was, legden het bruidspaar en de gasten de weg naar het stadhuis en de kerk te voet af.

portret Bets portret Cor Na als gevolg van de vlak na de oorlog heersende woningnood twaalf jaar op twee hoog te hebben ingewoond, kregen zij in augustus 1956 de beschikking over een eigen eengezinswoning in de nieuwe wijk Honderttien Morgen in het uiterste noorden van Rotterdam. In december 2000 is het echtpaar verhuisd naar een schitterend appartement in Roosendaal.

Het echtpaar de Lezenne Coulander heeft vijf kinderen en zes kleinkinderen.


Google
www delezennecoulander.nl

$Revision: 1.6 $ $Date: 2007-10-17 21:05:48+02 $

Valid HTML 4.01! Use Any Browser!